Archive for 7 lipca 2012

Podsumowanie tegorocznych wpłat na misję w Ekwadorze

Dzięki hojności darczyńców, nasze stowarzyszenie dokonało w tym roku trzech wpłat na rzecz misji Cristo Misionero Orante – w sumie 2900 dolarów.

Bez tych pieniędzy, działanie szkoły prowadzonej przez siostry oraz ich działalność charytatywna stała by pod poważnym znakiem zapytania.

Wszystkim darczyńcom gorąco dziękujemy za wpłaty, podziękowania przekazują także za naszym pośrednictwem siostry z Cristo Misionero Orante.