Dlaczego pomagamy?

W ostatniej edycji kalendarza (na rok 2022) próbuję dać odpowiedź na pytanie, dlaczego pomagamy ludziom „na krańcu świata” Dlatego, że tych ludzi poznaliśmy i pokochaliśmy. Dobrze jest w tym miejscu zacytować św. Augustyna z jego dzieła „De doctrina christiana” :

Wszystkich należy jednakowo kochać, lecz ponieważ nie wszystkim możemy pomóc, więc trzeba pomagać tym, którzy ze względu na miejsce, czas albo inne okoliczności niejako losem są z nami bliżej złączeni.

U nas pojawiły się owe „inne okoliczności” – przyjaźń, podziw wobec misjonarek z CMO, pragnienie dobra poznanych osób i chęć wsparcia ich misji oraz ludzi, którymi się opiekują, zwłaszcza dzieci. Dlatego trwamy. Oczywiście głównie dzięki Waszemu wsparciu.

DS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.