O czym śpiewają na CD?

1. Blanco pan

Te ofrezco el blanco pan a Ti Senor, y en el yo Te doy mi pobre corazon, Senor, conviertelo en Tu cuerpo redentor, oh Dios por Tu cruz y por mi salvacion, Senor.

Por que no cree el hombre en Ti, si Tu le das calor, si hiciste el cielo, el mar y el sol, tan solo por Tu amor, yo creo en Ti Senor.

Te ofrezco el vino rojo a Ti Senor, y en el yo te doy mi pobre corazon, Senor,
conviertelo en tu sangre redentor, oh Dios por Tu cruz y por mi salvacion, Senor.


1. Biały chleb
Ofiaruję Ci Panie ten biały chleb, i w nim daję Ci me biedne serce, przemień je w Twe ciało, Odkupicielu, przez Twój krzyż i dla mego zbawienia.

Dlaczego nie wierzy w Ciebie człowiek, skoro Ty go ogrzewasz, stworzyłeś i niebo, i morze, i słońce, choć mi, aby w Ciebie uwierzyć, Panie, wystarcza Twoja miłość.

Ofiaruję Ci Panie to czerwone wino, i w nim daję Ci me biedne serce, przemień je w Twoją krew, Odkupicielu, przez Twój krzyż i dla mego zbawienia.

 

2. Santo es el Senor

2. Święty, święty, Pan Bóg zastępów

3. Jesus, Jesus (shuar)

3. Jezus, Jezus (shuar)

4. Oracion

Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame.
?Oh, buen Jesús!, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de Ti.
Del enemigo, defiéndeme.
En la hora de mi muerte, llámame.
Y mándame ir a Ti.
Para que con tus santos te alabe.
Por los siglos de los siglos. Amén.

4. Modlitwa

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię, Na wieki wieków. Amen.

 

5. Ten piedad

Senor, senor, ten piedad, ten piedad
Senor, Senor, ten piedad de nosotros

5. Panie, zmiłuj się nad nami

Panie, Panie zmiłuj się nad nami
Chryste, Chryste, zmiłuj się nad nami

6. Sumac Jisuslla (quichua)

6. Kochany Jezu (quichua)

Kochany Jezu
przyjdź, przyjdź,
i radośnie wejdź, wejdź
do mego serca

W krew i ciało
mego kochanego Jezusa
przemienia się ten chleb (hostia)

Choć widzimy chleb
to jest Ciało
to sam Jezus
wkracza do mego serca

 

7. Senor, ten piedad

Porque amor se vuelve en palabra
porque hay ninos que estan sin hogar
porque hay los hombres se matan y mienten
porque se siegan y olvidan amar

Senor, Senor ten piedad, ten piedad, Senor ten piedad,
Senor ten piedad de nosotros
Cristo, Cristo ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad,
Cristo ten piedad de nosotros

Por el hambre que sufren los hombres
por la risa que nunca broto
por la flor que murio en su capullo
por el hijo que nunca nacio

7. Panie, zmiłuj się

Ponieważ miłość stała się słowem
ponieważ są dzieci, które nie mają domu
ponieważ ludzie się zabijają i okłamują
krzywdzą i zapominają jak kochać
Panie, Panie, zmiłuj się nad nami
Chryste, Chryste, zmiłuj się nad nami
Bo są ludzie, którzy cierpią głód
Bo jest śmiech, który się nigdy nie rozległ
Bo jest kwiat, który umarł w pąku
Bo jest dziecko, które się nigdy nie narodziło

8. Padre Nuestro (quichua)

8. Ojcze nasz (quichua)

9. Sumac Virgin (quichua)

9. Kochana Panno (quichua)

10. Eucharistia

10. Eucharystia

11. Tu eres pura

Tu eres pura, porque Dios te hizo asi
porque El te ha llamado a ser feliz, porque nadie como tu lo supo hacer, Maria
Tu eres Madre de Jesus el salvador, la alegria que nos vino de Belen
Tu Maria nos le diste a conocer
Maria

Quisiera ser como fuiste Tu, imitarte siempre asi,
y cantar que soy feliz, Maria

11. Ty jesteś czysta

Ty jesteś czysta
ponieważ Bóg Cię taką stworzył
On Cię wezwał do bycia szczęśliwą
ponieważ tylko Ty wiedziałaś jak nią być, Mario.

Ty jesteś matką Jezusa zbawiciela
radości, która przyszła do nas z Betlejem
Ty Mario nam Go dałaś byśmy poznali, Mario.

Chciałabym być taka jak Ty
zawsze Ciebie naśladować
i śpiewać o swym szczęściu, Mario.

 

12. Santo, santo Tu eres

En el principio el Espiritu de Dios
Se movia sobre las aguas
que ahora esta moviendo
dentro de mi corazon
que ahora esta moviendo
dentro de mi corazon
santo, santo Tu eres
que estas sentado entre los cherubines
santo, santo Tu eres
que estas sentado entre los cherubines

12. Święty, święty

Na początku Duch Boży
poruszał się nad wodami
ten sam co teraz
porusza moje serce
ten sam co teraz
porusza moje serce

Święty, święty Ty jesteś
który siedzisz między cherubinami.

 

13. Jatun Dios (quichua)

13. Wielki Boże (quichua)

Wielki Boże, nasz Ojcze
na Twój ołtarz patrzymy
i we mszy, której potrzebujemy
Ciebie przyjmujemy z radością

Ta Hostia, którą otrzymujesz
staje się Ciałem Jezusa
i to wino które ofiaruję
jest Krwią Jezusa

Wraz z tą Krwią i tym winem
sami siebie ofiarujemy
dajemy Ci część samych siebie

14. En Tu inmenso mar

Cuando oigo las aves cantar por las mananas
cuande cae el dia, cuando muere el sol,
cuando en silencio contemplo todo aquello,
siento tu presencia, escucho tu voz.
Y siento en ti tu luz brillar, que tu vida corre por mis venas
que vives y habitas en mi ser, que tu vida en mi siento vibrar
que de Ti depiendo como un nino
que soy una gota en tu inmenso mar
Cuando acaricio el rostro de un nino
cuando frente al pobre hago un compromiso
cuando doy mi mano y mi pan comparto
a traves de mi, Tu sigues amando
Estando ante Ti veo Tu grandeza
y experimento toda mi pobreza
me llenas de paz de amor y de fuerza
me llenas de Ti, Tu eres mi riqueza

14. W Twoim ogromnym morzu

Kiedy słyszę ptaki śpiewające rankami
kiedy kończy się dzień, kiedy zamiera słońce
kiedy w ciszy kontempluję wszystko to
czuję Twą obecność, słyszę Twój głos
i czuję na sobie Twoje jasne światło
i czuję, jak Twe życie płynie w moich żyłach
że żyjesz i mieszkasz we mnie
czuję puls twojego życia we mnie
że jestem od Ciebie zależna jak dziecko
że jestem jak kropla w Twym ogromnym morzu

kiedy głaszczę dziecko po głowie
kiedy decyduję się pomóc biedakowi
kiedy podaję rękę i dzielę się chlebem
Ty idziesz za mną z miłością
Stojąc przed Tobą widzę Twą wielkość
i doświadczam całego mego ubóstwa
Ty napełniasz mnie pokojem, miłością i mocą
wypełniasz mnie sobą, Ty jesteś mym bogactwem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.