Wynik finansowy za rok 2022

W roku 2022 zebraliśmy (łącznie ze składkami członkowskimi)  56 848,39 PLN

Do Ekwadoru wysłaliśmy siostrom 8350 USD (=37699,18 PLN)

Nasze koszty wyniosły : druk kalendarzy i książek 14595,00 + bank 665,2 + strona internetowa 121,77= 15 381,77 PLN. Innych kosztów nie ponieśliśmy. Na kalendarze i książki otrzymaliśmy pieniądze osobno dedykowane na te cele.

18 marca – Walne Zgromadzenie

Dnia 18 marca odbyło się Walne Zgromadzenie członków naszego Stowarzyszenia. Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z wyników finansowych i działalności oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji rewizyjnej jednogłośnie udzielono Zarządowi absolutorium.

Międzylesie ponownie

Pani Katarzyna przekazała nam 1520 pln, zebranych w marcu w Międzylesiu na rzecz sióstr. Dziękujemy po raz kolejny za tą ogromną pomoc!

Międzylesie

Pani Katarzyna ponownie zebrała pieniądze na dzieci w Ekwadorze. Tym razem otrzymaliśmy 708 złotych. Wszystkim darczyńcom, a szczególnie p. Katarzynie ogromnie w imieniu misjonarek dziękujemy i zapewniamy o modlitwie naszej i sióstr.

Zmigród – biblioteka

Ze Zmigrodem żegnałem się dopiero w poniedziałek, po południu, bo zaproszono mnie jeszcze na spotkanie z czytelnikami do biblioteki. Opowieść moja dotyczyła książki „Misja, czyli z dziećmi wśród łowców głów”. Bardzo dziękuję Pani Beacie za serdeczne przyjęcie i piękne przygotowanie wystawy, a przybyłym za uważne wysłuchanie opowieści, zwłaszcza 8-letniej Oli.

Pani Joli ze Żmigrodu wyrażam wdzięczność za organizację całego naszego pobytu.

Que Dios les bendiga!