Henryków 6.03.22

Kolejny dzień skupienia w gościnnym Henrykowie. Tematem było tym razem nawrócenie.

Kilka myśli z wprowadzenia księdza Marcina:

Nawrócemie można określić jako ‚eksperyment z Bogiem’, poszukiwanie Boga, uniżanie się przed Nim czy też utkwienie w Nim swojego serca. Zawsze jest to proces, który się nie kończy (bardziej zatem mowa jest o nawracaniu, a nie nawróceniu), w którym chodzi o odnajdywanie i coraz lepsze odczytywanie swojej tożsamości oraz o wytworzenie w sobie ‚opcji fundamentalnej’ skierowanej na Boga. Sporo uwagi poświęcono akceptacji swojej grzeszności (jako faktu, którego nie da się zmienić) przy jednoczesnym odrzucaniu grzechu oraz o wadze odczucia, że jest się kochanym, a nie tylko teoretycznej świadomości tej prawdy.

Spośród perełek tego wprowadzenia przytoczę jedną, która do mnie trafiła najbardziej: „Dlaczego karać tego, którego można nawrócić” (A. Saint-Exupery)

Nasza dyskusja.

Po wprowadzeniu do tematu i lekturze fragmentu z Ewangelii wg. św Łukasza o powołaniu celnika Mateusza – dyskusja była trudnym odkrywaniem okruchów prawdy, zmaganiem się z różnicami w naszym rozumieniu rzeczywistości, próbą pogodzenia myśli i opinii często bardzo odległych. Myślę, że wracaliśmy do domów poruszeni tematem, gotowi do dalszych poszukiwań tego, co w życiu ma sens.

DS

Wynik finansowy w AD 2021

Na konto Stowarzyszenia w roku 2021 wplynęło łącznie 75 563 pln.

Do sióstr wysłaliśmy 55 544 pln

Nasze koszty (druk książki i kalendarzy oraz opłaty bankowe) to 15 349 pln.

Warto tu zaznaczyć, że pieniądze na druk książki i kalendarzy wpływały osobno od darczyńców z zaznaczeniem, że są na ten cel. Zatem wydatki na ich wydanie nie uszczupliły konta sióstr z CMO w Ekwadorze.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – marzec 2021

W dniu 21 marca 2021 roku zorganizowaliśmy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków w celu wyboru członka Komisji Rewizyjnej po śmierci śp. Piotra Gomulkiewicza. Wybrano Mariannę Gomulkiewicz.

Oprócz tego wyboru wprowadzono dwie zmiany w statucie w par. 10 o par. 24 Statutu. Statut w nowym brzmieniu przyjęto jednoglośnie.

Kąty Wrocławskie AD 2021

W niezwykle nam życzliwej parafii w Katach Wrocławskich dnia 21 listopada kwestowaliśmy po wszystkich mszach świętych, Słowo głosił ks. Marcin. Zebraliśmy 6600 pln. Ogromnie dziekujemy – raz jeszcze!!!

Powrót do szkoły

Od 5 lutego szkoły ekwadorskie zostały otwarte po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia pandemii. Do szkoły w Oyacoto przywędrowało 300 uczniów! Oprócz tego na stałe na misji mieszkało 12 dziewcząt z plemienia Shuar, które nie chciały lub nie mogły wrócić do Amazonii oraz grupa nauczycieli i kilka rodzin potrzebujących wsparcia.

Tymczasem w Santo Domingo, w budynkach, które siostry otrzymały po seminarium duchownym, trwa ożywiona praca – rekolekcje dla młodzieży połączone z intensywną modlitwą za młodzież. Praktycznie co tydzień trafia tam nowa grupa.

Oprócz tego siostry w Santo Domingo rozpoczęły współpracę z prowadzonym przez lokalne małżeństwo ośrodkiem dla uzależnionej i zagrożonej młodzieży. Problem uzależnień i narkomanii rośnie tam niestety lawinowo, coraz mocniejsze i bezkarne wydają się narkotykowe gangi.

DS