Dzień skupienia

Dnia 22 kwietnia spotkaliśmy się w Henrykowie, u ks. Marcina aby przemodlić i przedyskutować temat: Droga do pokoju serca. O 15.00 modliliśmy się koronką do miłosierdzia , po adoracji msza święta. Pozycją, na której oparł się ks. Marcin była książka z kazaniami abp. Fultona Sheena pod tym samym tytułem. Do rozważania służył nam także fragment z ewangelii wg św. Łukasza o dobrym Samarytaninie (Łk 10, 25-54). Był to piękny dzień namysłu, za który dziękuję Bogu, a także ks. Marcinowi i wszystkim obecnym.

Wynik finansowy za rok 2022

W roku 2022 zebraliśmy (łącznie ze składkami członkowskimi)  56 848,39 PLN

Do Ekwadoru wysłaliśmy siostrom 8350 USD (=37699,18 PLN)

Nasze koszty wyniosły : druk kalendarzy i książek 14595,00 + bank 665,2 + strona internetowa 121,77= 15 381,77 PLN. Innych kosztów nie ponieśliśmy. Na kalendarze i książki otrzymaliśmy pieniądze osobno dedykowane na te cele.

18 marca – Walne Zgromadzenie

Dnia 18 marca odbyło się Walne Zgromadzenie członków naszego Stowarzyszenia. Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z wyników finansowych i działalności oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji rewizyjnej jednogłośnie udzielono Zarządowi absolutorium.

Międzylesie ponownie

Pani Katarzyna przekazała nam 1520 pln, zebranych w marcu w Międzylesiu na rzecz sióstr. Dziękujemy po raz kolejny za tą ogromną pomoc!

Międzylesie

Pani Katarzyna ponownie zebrała pieniądze na dzieci w Ekwadorze. Tym razem otrzymaliśmy 708 złotych. Wszystkim darczyńcom, a szczególnie p. Katarzynie ogromnie w imieniu misjonarek dziękujemy i zapewniamy o modlitwie naszej i sióstr.