Dzień Skupienia

Z inicjatywy naszego opiekuna kościelnego ks. Marcina zebraliśmy się w grudniową sobotę przez Internet na dzień skupienia. Tematem była wytrwałość. Frekwencja dopisała wyśmienicie, mocna dyskusja i modlitwa, zatem pomysł wypalił. Czekamy na kolejny taki dzień, który planujemy już w lutym.

Parafia Długopole

Tradycyjnie już w grudniu kwestowaliśmy w mojej parafii. Widać, że Pan Bóg dba o siostry, bo mimo bardzo niewielkiej grupy wiernych kwota jaką zebraliśmy 13 grudnia okazała się taka sama, jak w latach ubiegłych. Jak widać przykład życia sióstr nadal jest potężną inspiracją dla niektórych z moich sąsiadów. Wraz z pieniędzmi przekazanymi przez księdza Mariusza zebraliśmy kwotę 840 pln.

Kąty Wrocławskie

18 października po raz drugi pojawiliśmy się z kalendarzami i książkami o misji w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła. Mimo trudniejszej sytuacji i zdecydowanie mniejszej ilości wiernych na mszach świętych, dzięki hojności darczyńców zebraliśmy 4466 pln, 40 euro i 10 koron czeskich. Ogromnie dziękujemy księdzu proboszczowi oraz wszystkim parafianom za piękne przyjęcie i dar.

Klecina AD 2020

W niedzielę 27 września, jak zawsze, od początku naszej działalności zostaliśmy zaproszeni przez Księdza Proboszcza z parafii NMP Królowej Polski na niedzielne msze święte do opowiedzenia o życiu na misjach u sióstr CMO. W nawiązaniu do ewangelii z dnia o misji opowiadał już tradycyjnie opiekun stowarzyszenia ze strony Kościoła ks. Marcin Werczyński.

Oto słowa podziękowania, jakie skierowaliśmy do parafian:
W imieniu sióstr w Ekwadorze i ich podopiecznych dziękuję Księdzu Proboszczowi za zaproszenie a parafianom za niezwykłą hojność, co szczególnie porusza w obecnej sytuacji. W niedzielę 27 września zebraliśmy 6099 złotych, nie licząc przelewów. Darowane przez Państwa pieniądze pozwolą na dalsze funkcjonowanie prowadzonej przez siostry szkoły i wyżywienie najuboższych dzieci. Prosimy o pamięć o siostrach w modlitwie. Dariusz Ściepuro Katolickie Stowarzyszenie Charytatywno-Misyjne

Piotr

We wtorek 22 września odszedł do Pana mój wieloletni przyjaciel Piotr Gomułkiewicz, współtwórca Stowarzyszenia . Wraz z żoną Maką Piotr był organizatorem bardzo wielu Bożych dzieł, nie tylko na rzecz sióstr. U nas założył tę stronę internetową, współtworzył z córką Paulą wszystkie edycje kalendarza, zawsze był z nami na rekolekcjach i piątkowych spotkaniach formacyjnych, jakie organizujemy co dwa tygodnie. Zadziwiał głębią spojrzenia na sprawy Boże i Kościoła. Ale przede wszystkim był niezwykle dobrym, szlachetnym człowiekiem. Niezwykle dobrym, niezwykle szlachetnym. Proszę o modlitwę za Jego duszę oraz za Jego Rodzinę.

Dariusz Ściepuro