Kąty Wrocławskie AD 2021

W niezwykle nam życzliwej parafii w Katach Wrocławskich dnia 21 listopada kwestowaliśmy po wszystkich mszach świętych, Słowo głosił ks. Marcin. Zebraliśmy 6600 pln. Ogromnie dziekujemy – raz jeszcze!!!

Powrót do szkoły

Od 5 lutego szkoły ekwadorskie zostały otwarte po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia pandemii. Do szkoły w Oyacoto przywędrowało 300 uczniów! Oprócz tego na stałe na misji mieszkało 12 dziewcząt z plemienia Shuar, które nie chciały lub nie mogły wrócić do Amazonii oraz grupa nauczycieli i kilka rodzin potrzebujących wsparcia.

Tymczasem w Santo Domingo, w budynkach, które siostry otrzymały po seminarium duchownym, trwa ożywiona praca – rekolekcje dla młodzieży połączone z intensywną modlitwą za młodzież. Praktycznie co tydzień trafia tam nowa grupa.

Oprócz tego siostry w Santo Domingo rozpoczęły współpracę z prowadzonym przez lokalne małżeństwo ośrodkiem dla uzależnionej i zagrożonej młodzieży. Problem uzależnień i narkomanii rośnie tam niestety lawinowo, coraz mocniejsze i bezkarne wydają się narkotykowe gangi.

DS

Pani Barbara na misji

Od wrześnie do grudnia 2021 mimo utrudnień w podróżowaniu na misję dotarła pani Barbara z Wrocławia. W czasie swego pobytu uczyła angielskiego. Nauczanie odbywało się w trybie zdalnym, ponieważ szkoły w Ekwadorze zostały zamknięte. Pani Barbarze bardzo dziękujemy za dużą odwagę i determinację w realizacji swych planów!

DS

Kalendarze w parafii Długopole

W trzecią niedzielę adwentu, „laudete”, 12 grudnia, radośnie głosiliśmy dobrą nowinę parafianom z Długopola. Rozdawaliśmy też kalendarze i książki. Dziękujemy za modlitwę oraz wsparcie misji, które do wczoraj wyniosło 560 pln. Dzisiaj nieco wzrosło, (o 80 złotych), a to pewnie jeszcze nie koniec. Zatem współparafianie pamiętają o misjonarkach i chcą dalej ich dzieło wspierać , duchowo i materialnie

DS

Dlaczego pomagamy?

W ostatniej edycji kalendarza (na rok 2022) próbuję dać odpowiedź na pytanie, dlaczego pomagamy ludziom „na krańcu świata” Dlatego, że tych ludzi poznaliśmy i pokochaliśmy. Dobrze jest w tym miejscu zacytować św. Augustyna z jego dzieła „De doctrina christiana” :

Wszystkich należy jednakowo kochać, lecz ponieważ nie wszystkim możemy pomóc, więc trzeba pomagać tym, którzy ze względu na miejsce, czas albo inne okoliczności niejako losem są z nami bliżej złączeni.

U nas pojawiły się owe „inne okoliczności” – przyjaźń, podziw wobec misjonarek z CMO, pragnienie dobra poznanych osób i chęć wsparcia ich misji oraz ludzi, którymi się opiekują, zwłaszcza dzieci. Dlatego trwamy. Oczywiście głównie dzięki Waszemu wsparciu.

DS