Sprawozdanie finansowe za rok 2015

RZIS misyjny 2015 Bilans misyjny 2015