Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Przychody razem – 35.633,05 zł

w tym

  • Składki członkowskie – 2.160,00 zł
  • Darowizny – 33 473,05

Koszty realizacji zadań statutowych – 29.867,38 zł

Koszty administracyjne – 4.014,48 zł

Wynik finansowy – 2.123,21 zł

Szczegółowe rozliczenie w plikach do pobrania (pdf)