Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – marzec 2021

W dniu 21 marca 2021 roku zorganizowaliśmy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków w celu wyboru członka Komisji Rewizyjnej po śmierci śp. Piotra Gomulkiewicza. Wybrano Mariannę Gomulkiewicz.

Oprócz tego wyboru wprowadzono dwie zmiany w statucie w par. 10 o par. 24 Statutu. Statut w nowym brzmieniu przyjęto jednoglośnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.