18 marca – Walne Zgromadzenie

Dnia 18 marca odbyło się Walne Zgromadzenie członków naszego Stowarzyszenia. Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z wyników finansowych i działalności oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji rewizyjnej jednogłośnie udzielono Zarządowi absolutorium.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.